BPlus – Citaten

Wat is B Plus ?

B Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van B Plus in 1998, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtig en evenwichtig federalisme.

De leden van B Plus

Onze leden zijn mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van B Plus.

Jongeren willen niet langer meegaan in een uitzichtloze loopgravenstrategie

19/07/2017|Blogging, Citaten|

PLAN BE: op mij kunnen ze rekenen!

Ludwig VDH_avatar_250947Blij verrast: zo omschrijf ik mijn gevoel toen ik op donderdag 14 juli 2016 het dagelijks persoverzicht hoorde op Radio 1 met daarin aandacht voor het initiatief van de liberale partijen van MR en Open VLD.

Voorwaar een PLAN BE voor meer België.

Als sp.a’ […]

17/07/2016|Blogging, Citaten|

Jan Goossens en Jean-Louis Colinet: Laureaten van de “Prijs politieke moed 2015″

Wat vergeten wij toch snel

19/04/2016|Blogging, Citaten|

Het federaal blijven van de sociale zekerheid is niet voldoende voor een solidair België

30/08/2015|Blogging, Citaten|

De limieten van het overleg- en samenwerkingsmodel zijn in dit land al lang overschreden

23/08/2015|Blogging, Citaten|

Het confederalisme is geen efficiënt model

19/08/2015|Blogging, Citaten|

De federale kieskring: het noodzakelijke dak op het federale huis

09/08/2015|Blogging, Citaten|

Tweetaligheid: noodzakelijke maar onvoldoende voor de toekomst van het federale België

03/08/2015|Blogging, Citaten|

De Brusselaars 60 cm groter dan de Vlamingen?

28/07/2015|Blogging, Citaten|