BPlus – De Groene Belg

Wat is B Plus ?

B Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van B Plus in 1998, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtig en evenwichtig federalisme.

De leden van B Plus

Onze leden zijn mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van B Plus.

Mediadoc publicaties

De Groene Belg, November 2015

Patronaatsorganisatie Voka leidt de NVA-regeringen

Waarom nog gaan stemmen?

Op de webstek van Knack is een artikel te vinden met als titel “Hoe Gwendolyn Rutten en VOKA de ouders van de Zweedse coalitie werden”.

Met “de Zweedse coalitie” wordt de huidige zwartblauwe Belgische regering van NVA, liberalen en CD&V bedoeld.

Het volledige artikel is hier te vinden: http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-gwendolyn-rutten-en-voka-de-ouders-van-de-zweedse-coalitie-werden/article-longread-621259.html

Vatten […]

De Groene Belg, Mei 2015

Belgische kiezers, multitalige cultuur

Regionalistische politici volgen Belgisch kiezende bevolking niet

Alvast op cultureel vlak blijkt België taaier dan veel van ‘onze’ politici denken. Béatrice Delvaux schreef daar onlangs (12 mei) in Le Soir een editoriaal over: “La culture, best of Belgium”. Ze stelde vast dat de culturele sector in dit land wel degelijk nog in […]

De Groene Belg: introductie

De Groene Belg_2015-01-19