BPlus – Persberichten

Wat is B Plus ?

B Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van B Plus in 1998, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtig en evenwichtig federalisme.

De leden van B Plus

Onze leden zijn mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van B Plus.

Persbericht van 11 juli 2017

Naar aanleiding van het feest van de Vlaamse gemeenschap (en niet van de Vlaamse natie waarover hij zo graag spreekt) pleit Minister-President Geert Bourgeois voor een zevende staatshervorming.
Door een bijkomende overheveling van nog meer bevoegdheden eist hij weer opnieuw dat het bestuur van het land, volgens een strikt confederaal model, wordt overgenomen door Vlaanderen, […]

Jan Goossens en Jean-Louis Colinet: Laureaten van de “Prijs politieke moed 2015″

Gwendolyn Rutten en Elio Di Rupo: Laureaten van de “Prijs politieke moed 2014″

Open brief tav van de heer Charles Michel, Eerste Minister

MEDEDELING AAN DE PERS: OPEN BRIEF AAN CHARLES MICHEL – EERSTE MINISTER
Geachte Eerste Minister,
Wij van B Plus feliciteren u graag met uw aanstelling als […]

20/11/2014|Persberichten|

Persbericht van 2014-05-15: overlijden oud-Premier Jean-Luc Dehaene

België blijft een beetje verweesd achter bij de dood van onze oud-premier en architect van het federale België, Jean-Luc Dehaene. Hij omschreef zich zelf ooit als een durver en doener en dat was hij ook. Daar was een brede visie voor nodig op de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Maar zijn dromen liet Dehaene wel altijd […]

16/05/2014|Persberichten|

Persmededeling van 3 februari 2014: Luc Van Der Kelen, de nieuwe politieke raadgever van B Plus

B Plus, de organisatie die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België, heeft journalist Luc Van der Kelen aangesteld als zijn politiek raadgever. Van der Kelen was 20 jaar lang de vaste commentator van Het Laatste Nieuws en is nog actief als columnist bij die krant.
In zijn eerste toespraak tijdens de Algemene Vergadering […]

03/02/2014|Persberichten|

Persbericht van 2 December 2013: Open brief aan Elio Di Rupo – Eerste Minister

Mijnheer de Eerste Minister,
Geachte Heer Di Rupo,

De invoering van een federale kieskring in ons land is één van de voornaamste actiepunten van B Plus, een niet-partijgebonden drukkingsgroep die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België.

Onze beweging is inderdaad de mening toegedaan dat in een echt democratisch systeem die naam waardig, een permanente dialoog […]

03/12/2013|Persberichten|

Overlijden oud premier Wilfried Martens

België blijft verweesd achter na het overlijden van zijn recordpremier Wilfried Martens. Zijn gezondheid was al enkele maanden wankel, maar zijn dood komt toch onverwacht vlug.Bplus biedt zijn echtgenote en zijn kinderen en al wie hem lief heeft zijn diepste medeleven aan. Hij was de grootste premier, die ons land ooit heeft gekend.Wilfried Martens […]

10/10/2013|Persberichten|

PERSBERICHT VAN 1 OKTOBER 2013: BELGIUM IS HOT

België is helemaal niet voorbijgestreefd. Integendeel, het federale België heeft nieuwe iconen, die hun gehechtheid aan dit tweestromenland openlijk laten blijken.

Het was hartverwarmend om zien hoe de nieuwste sensatie van de Frans(talig)e muziek, Stromae, artiestennaam van Paul Van Haver, op de Brusselse Grote Markt zijn geloof in het harmonieus samenleven van Frans en […]

01/10/2013|Persberichten|

MEDEDELING AAN DE PERS VAN 2 SEPTEMBER 2013: LUDIEKE ACTIES INVOERING FEDERALE KIESKRING

De invoering van een federale kieskring in ons land is één van de voornaamste standpunten van B Plus, een niet partijgebonden beweging die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België.
B Plus is van oordeel dat een democratisch systeem een permanente dialoog vereist tussen de bevolking en de verkozenen die in naam van deze […]

02/09/2013|Persberichten|