B Plus heeft de eer U uit te nodigen voor Het 4de Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Wallonië, dat georganiseerd wordt met Dinant als partner, op woensdag 11 juli 2007 vanaf 14 uur.
Dit initiatief is te zien als een teken van verdraagzaamheid, openheid en solidariteit tussen de deelgebieden van ons land.

B Plus organiseert deze feestdag dit jaar in samenwerking met de stad Dinant (burgemeester Richard Fournaux).

Programma :
14u00 : Onthaal in ‘t Stadhuis van Dinant
14u15 : “En moest Wallonië zich herenigen met … Vlaanderen”
Conferentie door Luc Van Der Kelen, gevolgd door een debat met het publiek.
15u30 : Ontdekkingstocht in Dinant, met gids.
17u45: Muziek en dans met de folklorische groep « Les Copères »
18u00 : Receptie in ‘t Stadhuis van Dinant. Folklorische groep « Les Copères »

Prijs: vrijwillige bijdrage
Bankrekening van B Plus: 068-1059555-51
Informatie: www.bplus.be
Inschrijving : bplusnam@scarlet.be, info@bplus.be – T : 0486 665497