Acties2018-04-22T11:33:20+01:00

Acties

Staatsbegrafenis van Wilfried Martens in Gent

Een Vlaming, een Belg, een Europeaan. Unaniem commentaar vanwege verschillende Belgische en buitenlandse personaliteiten tijdens de uitvaartliturgie voor deze grote Staatsman: een evidentie, totaal engagement, loyauteit, inzet, dialoog. Hij was [...]

By |19/10/2013|Categories: Acties|

Blijde Intrede (Gent)

Nog een mooie actie vandaag in Gent ter gelegenheid van de Blijde Intrede. Veel Bplus vrienden aanwezig: BAB, pro Belgica... Hieronder een foto met de BAB en de Bplus ballons, [...]

By |16/10/2013|Categories: Acties|

Nationale feestdag 21 juli 2013

Bplus zal uiteraard deelnemen aan de festiviteiten van 21 juli 2013. Zoals gewoonlijk zal onze stand in Brussel op de Regentstraat staan, dichtbij de Zavel (links wanneer U van het [...]

By |19/07/2013|Categories: Acties|

Wat is B Plus ?

B Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van B Plus in 1998, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtig en evenwichtig federalisme.

De leden van B Plus

Onze leden zijn mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van B Plus.