B Plus, de beweging die ijvert voor een evenwichtig federalisme en voor wederzijds respect tussen Vlamingen, Brusselaars, Walen en Duitstalige Belgen, is verheugd om u te kunnen aankondigen dat Anne-Marie Lizin, voorzitster van de Senaat, zopas is toegtreden tot onze vzw.

« Het is een noodzaak om na te denken over België en de toekomst ervan. Er moet een grotere federale loyauteit komen in ons federaal systeem. B Plus heeft duidelijk de bedoeling daar een bijdrage aan te leveren. Het is daarom dat ik met plezier en overtuiging lid word. », zo verklaarde zij.

Anne-Marie Lizin voegt zich daarmee bij de reeds meer dan 3.000 leden van B Plus, waaronder vele andere bekende Belgen, zoals oud-Premier Wilfried Martens (CD&V, EVP), Pierre Chevalier (VLD), Willy Claes (SP.A), Luc Van der Kelen (Het Laatste Nieuws), Richard Fournaux (MR), Christophe Lacroix (PS), Josy Dubié (Ecolo)…. .

De toetreding van Anne-Marie Lizin vlak na de federale verkiezingen en aan de vooravond van de regeringsonderhandelingen, waarbij de staatshervorming zeker aan bod zal komen, is niet zonder betekenis.
B-Plus vraagt de onderhandelaars om tot een evenwichtige staatshervorming te komen en zich niet te laten verleiden door een vruchteloos communautair opbod, waar niemand beter van wordt en dat het goed functioneren van de federale staat enkel in de weg staat.