Waarom altijd ‘non’?
Moderator: Dave Sinardet
Deelnemers: Dhr. François-Xavier De Donnea (Volksvertegenwoordiger voor MR, gewezen minister-president van het Brussels Gewest en gewezen burgemeester van Brussel)
Dhr. Melchior Wathelet jr. (Volksvertegenwoordiger voor en ondervoorzitter van cdH)

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met een studentenwerkgroep.

Bij de federale verkiezingen van 10 juni 2007 zou de Vlaamse kiezer “communautair” hebben gestemd. De kloof tussen de wensen van Vlaamse en Franstalige politici, en hun kiezers, lijkt groot te zijn. We leven en werken samen, maar eensgezindheid over waar we naartoe willen met België is er niet. Het Vlaamse perspectief is ons welbekend, maar kennen we echt de overtuiging en de beweegredenen van de Franstaligen? Waarom altijd “non”?

Datum: Maandag 3 maart 2008, 20u
Plaats: Aula R002 van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen (Parking Lange Winkelstraat)