B Flash Flandre Orientale - 3ième Trimestre B Flash Flandre Orientale – 3ième Trimestre (14.07.2009)

Wanneer hem een vraag gesteld werd over de staatshervorming pleit de gezaghebbende “Captain of industry” Karel Vinck voor een meer concrete aanpak (Knack, 1 juli 2009). Verwijzend naar het plan “Vlaanderen In Actie” is hij van oordeel dat ook beide andere Gewesten hun prioriteiten zouden moeten vastleggen en hij besluit: “We moeten er alleen enige coherentie in krijgen en dan deze concrete plannen integreren in een federaal plan voor het jaar 2020”. (…)