B Flash herfst 2007 B Flash herfst 2007 (01.12.2007)

Het Federaal Pact, een initiatief van de vzw BPlus, heeft de ambitie een vertrouwensklimaat te scheppen tussen de politieke verantwoordelijken van Noord en Zuid alsook tussen de inwoners van de Gemeenschappen en Gewesten waaruit België bestaat. Hiermee wensen wij bij te dragen tot een positieve sfeer, waarin een staatshervorming gerealiseerd kan worden die ten goede komt aan alle Belgen, Vlamingen, Walen en Brusselaars, dit met respect voor elke taalgemeenschap. (…)