B Flash lente 2011 B Flash lente 2011 (31.03.2011)

In een unitaristisch model is alleen de nationale staat soeverein en bezit de staat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Eventueel is er een decentralisatie naar bijvoorbeeld provincies toe, maar zij blijven ondergeschikte besturen en staan onder een zware voogdij van de nationale staat. Unitarisme of confederalisme zijn dan ook minder democratisch dan een federaal model omdat de macht daar verdeeld is over meerdere niveaus. Overigens is het unitarisme in strijd met de eeuwenlange geschiedenis in onze streken, waarbij de deelgebieden steeds een grote autonomie hadden. (…)