B Flash winter 2011 B Flash winter 2011 (06.01.2011)

Tijdens de verkiezingen werd een splitsing van Justitie nauwelijks besproken. Er werd geen debat over gevoerd, en de kiezer werd nooit gewaar dat dit op de agenda stond. Het onderwerp kwam plots en onverwacht ter sprake tijdens de regerings- onderhandelingen. (…)