Op zaterdag, 14 april 2007 organiseerden de jongeren van B Plus voor de tweede keer fictieve verkiezingen in aanloop naar de federale stembusslag van 10 juni. De doelstelling hiervan was het concreet maken van hun eis tot oprichting van een federale kieskring voor minstens een deel van de zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zoals bij de vorige fictieve verkiezingen van begin maart te Antwerpen, werd ook ditmaal aan passanten op straat de gelegenheid geboden om te stemmen voor politici uit het andere landsgedeelte.

Gisteren was het de beurt aan de Luikenaars. Zij kregen de gelegenheid om te stemmen voor een aantal bekende Vlaamse politici. 251 mensen brachten hun stem uit. Dit gaf de volgende resultaten :

Open VLD: 46,61 %
SP.A/SPIRIT: 33,46 %
GROEN !: 13,54 %
CD&V/N-VA: 3,58 %
VB: 0,79%

Blanco / ongeldig : 1,9 %

De top van de populairste politici (voorkeurstemmen) zag eruit als volgt :

Guy Verhofstadt : 65
Freya Van den Bossche : 55
Herman De Croo : 40
Johan Vande Lanotte: 17
Vera Dua : 16
Patrick Dewael : 11
Yves Leterme : 6

MOTIVATIE VAN DE ACTIE

De jongeren van B Plus eisen het recht op om te kunnen stemmen op politici van aan de andere kant van de taalgrens. Op deze manier zal elke politicus verplicht worden verantwoording af te leggen niet alleen aan zijn eigen taalgroep, maar ook aan de andere. Hij zal dan ook gemotiveerder zijn dan vandaag om rekening te houden met datgene wat leeft in die andere taalgroep. In het huidige kiessysteem kunnen de Vlaamse en Franstalige politici enkel door kiezers van hun eigen taalgroep worden verkozen (Brussel uitgezonderd). Nochtans worden sommigen onder hen federaal minister en krijgen zij een portefeuille met bevoegdheden die gelden over het ganse Belgische grondgebied. Dit vormt een belangrijk democratisch deficit waartegen wij willen protesteren.

De jongeren van B Plus eisen de oprichting van een federale kieskring voor minstens een deel van de zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Onze doelstelling daarbij is het verbeteren van de werking van het federalisme in België en het vermijden van blokkeringen op het federale niveau als gevolg van communautaire conflicten die het belang van de burger niet dienen.

Een soortgelijke actie vond op 3 maart 2007 al plaats op de Meir te Antwerpen (Klik hier voor meer info!) en zal op 5 mei ook te Namen georganiseerd worden.