EEN NIEUW TWEETALIG DOSSIER VAN B PLUS:

BELGIË 2.0 – HET BELGIË VAN DE TOEKOMST – BELGIQUE 2.0 – LA BELGIQUE DE L’AVENIR”

Met dit nieuw dossier zet B Plus een traditie verder om regelmatig een spraakmakend dossier uit te geven. Na het dossier “Sociale zekerheid en nationale solidariteit”, waarin de eenheid van de sociale zekerheid wordt bepleit, het dossier waarin de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gekoppeld aan de oprichting van een federale kieskring, het antwoord op het separatistisch Warandemanifest, het dossier “Confederalisme ontmaskerd” waarin op een vlot leesbare manier de complexe materie van het verschil tussen confederalisme en federalisme wordt voorgesteld, wijdt B Plus nu een dossier aan het België van morgen.
Dit nieuw dossier gaat over “Het België van de toekomst”, voorwaar een thema dat niemand onberoerd laat, zeker in aanloop naar de federale verkiezingen van 2014 die bepalend zullen zijn voor de toekomst van dit land. Niet in het minst omdat sommige politieke partijen er openlijk voor pleiten om het confederalisme vanaf dat jaar in België in te voeren, een staatsstructuur die door B Plus als een voorbode, als een verdekte vorm van het separatisme beschouwd wordt. In dit kader hoeven we maar te verwijzen naar de recente talloze interventies van de kopstukken van de verschillende separatistische partijen en bewegingen.

In het eerste hoofdstuk van deze nota wordt een analyse gemaakt van een gesplitst België; de SWOT-analyse identificeert de voornaamste sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die inherent zijn aan het splitsen van het land. In het tweede hoofdstuk worden de nationale jongeren-Voorzitters van de politieke partijen aan het woord gelaten; aan de hand van hun initiële interventies tijdens een debat van vorig jaar, worden hun visie en hun ideeën over de toekomst van het land, kort maar krachtig uiteengezet. De standpunten van B Plus over over ditzelfde thema worden in het derde hoofdstuk van deze nota onder de loep genomen, om uiteindelijk het dossier af te ronden met een aantal besluiten in het vierde hoofdstuk.