Deze actie wordt niet georganiseerd door B Plus, doch draagt onze sympathie mee.

+++++++++++++++++++++++++

Op zondag 18 november 2007 in Brussel !!!

Op die feestelijke dag die in het teken van verzoeningsgezindheid moet staan, krijgt ieder van ons de gelegenheid aan te tonen hoezeer wij aan ons land gehecht zijn!
Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en massaal naar Brussel komen!
Omdat de eenheid van Belgie een paar uur verdient…
Omdat we de keuze en het recht hebben om onze mening te uiten…
Omdat 10.000.000 Belgen hun woord te zeggen hebben…
Omdat WIJ zelf Belgie zijn en niet alleen de politici…
Omdat wij een antwoord wensen en een oplossing voor onze problemen…
Omdat de veiligheid, de werkgelegenheid, de energieprijzen, het milieu, de pensioenen, de lonen, … ons meer aanbelangen dan BHV…
Omdat dit de beste manier is om aan de politici en aan de hele wereld onze gehechtheid aan ons land en aan de fundamentele waarden van onze samenleving kenbaar te maken…
Omdat wij Belgen besloten hebben ons niet te grazen te laten nemen…
Voor al die overwegingen of voor een ervan in het bijzonder is uw aanwezigheid en die van uw familie onontbeerlijk!

De optocht om de petitie aan de overheid over te brengen, eindigt in het Jubelpark waar het Eenheidsfeest plaatsvindt. Meer informatie volgt in de komende dagen…

Houd deze datum nu al vrij en stuur deze e-mail rond !

Eendracht maakt macht!

Marie-Claire Houard
Petitie voor de eenheid