OOK B PLUS IS OP DEZE BEURS VERTEGENWOORDIGD!!!

De ‘Beurs van het Politieke Boek’ georganiseerd van 16 tot 18 oktober in Luik, heeft als voornaamste doelstelling, jaarlijks, alle betrokken actoren samen te brengen die zich inlaten met de produktie, uitgave, verspreiding en het gebruik van politieke werken, magazines en publikaties.

Deze doelstelling is politiek, pedagogisch en cultureel gericht, omdat daardoor het politiek debat in franstalig België wordt aangewakkerd.

Deze doelstelling is economisch gericht omdat een aantal onmisbare actoren in dit domein worden samengebracht, omdat de uitwisseling van ideeën van deze actoren wordt vergemakkelijkt en omdat de ontwikkeling van een aantal economische activiteiten die aan het ‘politiek boek’ verbonden zijn, gepromoot worden (uitgave, drukken, verspreiden, verkoop…).

De Beurs is toegankelijk voor het grote publiek, maar is vooral gericht naar de geëngageerde burger, de onderwijswereld, pedagogen, journalisten, uitgevers, academici, auteurs, onderzoekers en politiek verkozenen.