De Cercle du Libre Examen van de Université Libre de Bruxelles en de Studiekring Vrij Onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel nodigen jullie uit op hun conferentie met titel ‘Het communautair conflict in België’. Deze conferentie zal maandag 14 april om 20u plaatsvinden (Dupréel-zaal, Solbosch-campus, 2de niveau, Buyllaan 87A, 1050 Brussel).

Het communautair conflict laaide hoog op ter gelegenheid van de laatste federale verkiezingen. Zweet en tranen kwamen hier aan te pas, maar het conflict is daarom nog niet opgelost.

Wij stellen – los van emoties, vooroordelen en voorgeprogammeerde meningen – een grondige analyse voor van deze actualiteit waarvan de belangrijke gevolgen voor ons land onbetwistbaar zijn. Drie Nederlandstalige sprekers en drie Franstalige sprekers werden uitgenodigd : één specialist voor ieder aspect van de kwestie (politiek, economisch en juridisch). Het debat zal deze drie aspecten echter overkoepelen. Een interpretatiedienst (Nederlands-Frans, Frans-Nederlands) werd eveneens voorzien teneinde een debat zonder taalbarrières tussen de twee taalgemeenschappen van ons land mogelijk te maken.

Tenslotte heeft de samenwerking tussen de Cercle du Libre Examen en de Studiekring Vrij Onderzoek een symbolisch karakter en het is dankzij die samenwerking dat we vrij van subjectiviteit en vooroordelen deze vraag kunnen behandelen.

De Franstalige sprekers zijn :
– Joëlle Milquet, CDH-voorzitster, vice-eerste minister en minister van werk en gelijke kansen
– Marc Uyttendaele, professor en voorzitter van het Centre de Droit public van de ULB
– Robert Deschamps, professor economie aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix te Namen

De Nederlandstalige sprekers zijn :
– Servais Verherstraeten, fractieleider CD&V voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
– Emmanuel Vandenbossche, grondwetspecialist en voormalig raadgever van voormalig Eerste Minister Verhofstadt
– Jef Vuchelen, professor economie aan de ULB en de VUB

Gilles Vanden Burre, voorzitter van B-Plus, zal de rol van moderator op zich nemen.

De prijs bedraagt 2 euro voor de studenten en 4 euro voor niet-studenten. Een bijkomstige euro zal gevraagd worden voor een hoofdtelefoon. Gelieve te reserveren : tresorier@librex.be, 001-0334321-38.

Wij hopen dat we op een talrijke opkomst kunnen rekenen,
Olivier Body (Penningmeester Librex)
Bram Tollet (Délégué VO van Librex)