Tien partijen dienen klacht in wegens kiesfraude

Tien kleine partijen hebben donderdag klacht ingediend wegens kiesfraude bij de onderzoeksrechter in Brussel. Onder hen onder meer de B.U.B. (Belgische Unie-Union belge), Vivant Ostbelgien, Vox Populi Belgica en zeven andere partijen. Ze klagen vooral de vernietiging aan van 2.250 stemmen wegens computerproblemen en vinden daarom de kiesuitslag van 25 mei ongeldig. Omdat de broncode niet meteen na de verkiezingen werd bekendgemaakt, maar pas drie dagen later, kan niet met zekerheid worden gesteld dat er niet nog andere fouten in de resultaten zijn geslopen, vinden de tien partijtjes. Er zouden fouten hebben plaats gevonden toen kiezers naar het vorige scherm wilden terugkeren. Dat kan volgens de tien hebben geleid tot een vervalste kiesuitslag. De partij Vivant Ostbelgien zag daardoor 20 kiesbrieven verloren gaan en had slechts 14 stemmen nodig voor een derde zetel in het Duitstalige parlement. Voor BUB is dit nog maar een eerste stap in haar strijd tegen de kiesgebreken. De partijen zijn naar de rechter gestapt aangezien er geen onafhankelijke controle op de kiesverrichtingen bestaat. De goedkeuring van de uitslagen door het parlement kan volgens hen niet als onafhankelijke controle worden beschouwd. De klachtindieners hopen nu dat het gerecht tenminste een onderzoek zal willen instellen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.