Willy Peerens, secretaris-generaal van B Plus, heeft ons verlaten

Willy Peerens_avatar_241267

 

 

 

 

 

Beste vrienden van B Plus,

Het is onze droevige taak u het overlijden mee te delen van Willy Peerens, secretaris-generaal van onze vereniging. Wij bieden mevrouw Peerens en haar ganse familie onze innige gevoelens van deelneming in huw rouw aan. Hierbij willen we ze bevestigen hoeveel […]

Door |2017-11-03T11:23:56+01:0003/11/2017|

Persbericht van 11 juli 2017

Naar aanleiding van het feest van de Vlaamse gemeenschap (en niet van de Vlaamse natie waarover hij zo graag spreekt) pleit Minister-President Geert Bourgeois voor een zevende staatshervorming.
Door een bijkomende overheveling van nog meer bevoegdheden eist hij weer opnieuw dat het bestuur van het land, volgens een strikt confederaal model, wordt overgenomen door Vlaanderen, Wallonië […]

Door |2017-07-18T17:24:13+01:0018/07/2017|

PLAN BE: op mij kunnen ze rekenen!

Ludwig VDH_avatar_250947Blij verrast: zo omschrijf ik mijn gevoel toen ik op donderdag 14 juli 2016 het dagelijks persoverzicht hoorde op Radio 1 met daarin aandacht voor het initiatief van de liberale partijen van MR en Open VLD.

Voorwaar een PLAN BE voor meer België.

Als sp.a’ –er […]

Door |2016-07-17T16:43:58+01:0017/07/2016|

Wat is B Plus ?

B Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van B Plus in 1998, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtig en evenwichtig federalisme.

De leden van B Plus

Onze leden zijn mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van B Plus.