Persbericht van 2014-05-15: overlijden oud-Premier Jean-Luc Dehaene

België blijft een beetje verweesd achter bij de dood van onze oud-premier en architect van het federale België, Jean-Luc Dehaene. Hij omschreef zich zelf ooit als een durver en doener en dat was hij ook. Daar was een brede visie voor nodig op de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Maar zijn dromen liet Dehaene wel altijd temperen […]

Door |2014-05-16T10:22:22+01:0016/05/2014|

Persbericht van 2 December 2013: Open brief aan Elio Di Rupo – Eerste Minister

Mijnheer de Eerste Minister,
Geachte Heer Di Rupo,

De invoering van een federale kieskring in ons land is één van de voornaamste actiepunten van B Plus, een niet-partijgebonden drukkingsgroep die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België.

Onze beweging is inderdaad de mening toegedaan dat in een echt democratisch systeem die naam waardig, een permanente dialoog noodzakelijk […]

Door |2014-02-11T10:13:44+01:0003/12/2013|

Overlijden oud premier Wilfried Martens

België blijft verweesd achter na het overlijden van zijn recordpremier Wilfried Martens. Zijn gezondheid was al enkele maanden wankel, maar zijn dood komt toch onverwacht vlug.Bplus biedt zijn echtgenote en zijn kinderen en al wie hem lief heeft zijn diepste medeleven aan. Hij was de grootste premier, die ons land ooit heeft gekend.Wilfried Martens was […]

Door |2014-02-11T10:12:26+01:0010/10/2013|

PERSBERICHT VAN 1 OKTOBER 2013: BELGIUM IS HOT

België is helemaal niet voorbijgestreefd. Integendeel, het federale België heeft nieuwe iconen, die hun gehechtheid aan dit tweestromenland openlijk laten blijken.

Het was hartverwarmend om zien hoe de nieuwste sensatie van de Frans(talig)e muziek, Stromae, artiestennaam van Paul Van Haver, op de Brusselse Grote Markt zijn geloof in het harmonieus samenleven van Frans en Vlaams […]

Door |2014-02-11T10:11:43+01:0001/10/2013|

MEDEDELING AAN DE PERS VAN 2 SEPTEMBER 2013: LUDIEKE ACTIES INVOERING FEDERALE KIESKRING

De invoering van een federale kieskring in ons land is één van de voornaamste standpunten van B Plus, een niet partijgebonden beweging die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België.
B Plus is van oordeel dat een democratisch systeem een permanente dialoog vereist tussen de bevolking en de verkozenen die in naam van deze bevolking […]

Door |2014-02-11T10:10:53+01:0002/09/2013|

PERSBERICHT VAN 24 JUNI 2013: OPEN BRIEF TER ATTENTIE VAN SERVAIS VERHERSTRAETEN EN MELCHIOR WATHELET, STAATSECRETARISSEN BEVOEGD VOOR STAATSHERVORMING

Het Institutioneel Akkoord voor de Zesde Staatshervorming, dat deel uitmaakt van het federaal regeerakkoord van december 2011, stelt over de federale kieskring het volgende:

“Een specifieke parlementaire commissie zal dit werk verder zetten door met name: (…) de kwestie van een federale kieskring voor de Kamer te bekijken.”

Op heden werd er nog geen specifieke parlementaire commissie […]

Door |2014-02-11T10:09:44+01:0010/07/2013|

Wat is B Plus ?

B Plus is geen politieke partij en zal dat ook nooit worden. Bij de stichting van B Plus in 1998, hebben de oprichters zich als doel vooropgesteld om een drukkingsgroep, over alle partijgrenzen heen, tot stand te brengen. Deze groep zou enerzijds verzet bieden tegen separatisme en anderzijds ijveren voor een waarachtig en evenwichtig federalisme.

De leden van B Plus

Onze leden zijn mensen met de meest verschillende maatschappelijke achtergronden. Zij dragen allen samen met één, krachtige stem een boodschap van verdraagzaamheid en solidariteit uit naar de politieke wereld toe. Verdraagzaamheid en solidariteit, met respect voor ieders verscheidenheid, vormen de basisbeginselen in de actie van B Plus.