Met deze nota wordt het verschil belicht tussen federalisme en confederalisme. Gezien de verwarring, de verborgen agenda’s, de gebrekkige dossierkennis rond dit thema en gezien het fundamenteel verschil tussen beide modellen, leek het ons meer dan de moeite waard hieraan een dossier te wijten.
In dit dossier wordt deze complexe materie op een vlot leesbare manier voorgesteld.
De toon is soms scherp, maar niet kwetsend.
De inhoud is juridisch correct zonder te vervallen in een overdadig juridisch jargon.
Kortom redenen genoeg om de bijzondere aandacht voor deze nota te vragen.

WENST U EEN EXEMPLAAR VAN DIT DOSSIER?
Door het storten van 5 € op rekeningnummer 068-1059555-51 van B Plus vzw – Marnixlaan 30 – 1000 BRUSSEL, wordt dit dossier U overgemaakt.
Vergeet niet uw naam, adres en de mededeling ‘Confederalisme ontmaskerd’ te vermelden.