Patronaatsorganisatie Voka leidt de NVA-regeringen

Waarom nog gaan stemmen?

Op de webstek van Knack is een artikel te vinden met als titel “Hoe Gwendolyn Rutten en VOKA de ouders van de Zweedse coalitie werden”.

Met “de Zweedse coalitie” wordt de huidige zwartblauwe Belgische regering van NVA, liberalen en CD&V bedoeld.

Het volledige artikel is hier te vinden: http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-gwendolyn-rutten-en-voka-de-ouders-van-de-zweedse-coalitie-werden/article-longread-621259.html

Vatten we even samen wat er uit te leren valt.

Het stuk begint bij LeVif-redacteur Olivier Mouton. Hij schreef “de eerste biografie van de jongste premier uit de Belgische geschiedenis: ‘Charles Michel. Portret van een jeune premier’.” Knack haalde er een paar fragmenten uit over de hoofdrolspelers in de totstandkoming van de “Zweedse coalitie.”

Eerst gaat het over de communicatie tussen de politieke kopstukken onderling.

Maar het interessantste is de beschrijving van hoe Charles Michel zijn omslag maakte van NVA-basher tijdens de verkiezingscampagne naar premier van een regering met NVAals grootste partij.

Voka-kopstukken wilden vooral sociaaleconomische hervormingen

Charles Michel vertelt hoe “Michel Delbaere en Jo Libeer, de (toenmalige) voorzitter en de afgevaardigd bestuurder van Voka, het representatieve orgaan van de Vlaamse werkgevers, naar me toe gekomen zijn, zoals ze naar alle politieke partijen zijn gestapt, om het memorandum van hun organisatie voor te bereiden.”

“Ze legden me uit dat de prioriteiten voor de werkgevers van sociaaleconomische aard zijn, dat er een probleem was met de economische groei, dat we de pensioenen niet zouden kunnen betalen, dat de arbeidskosten een structureel probleem zijn. Maar ze voegden eraan toe: “Wij denken ook dat de zesde staatshervorming niet slecht is, maar toch onvolkomenheden heeft. We zeggen niet dat een zevende staatshervorming nodig is, maar dat er misschien wel correcties nodig zijn.”

Waarop Michel hen net als Wouter Beke (CD&V) “hetzelfde geantwoord” hebben: “Het is in België onmogelijk om de twee te doen, het is het een of het ander. Laat de staatshervorming voor wat ze is en leg de nadruk op het sociaaleconomische luik als je wilt wegen op de kiescampagne. Anders riskeer je dat de communautaire kwestie alle aandacht krijgt.”

Michel: “Ze hebben daar rekening mee gehouden. Alle communautaire eisen werden uit hun memorandum geweerd. Dat heeft een ongelooflijke invloed gehad: Voka heeft alle Vlaamse partijen die kant op geduwd. Vandaar de verklaringen van De Wever voor de verkiezingen, waarin hij het communautaire aspect minimaliseerde.”

Charles Michel: “Ik had de invloed van Voka op N-VA onderschat.’”

Er volgt meer. Knack: “Op 23 april nodigt Voka alle voorzitters van Franstalige partijen uit om te komen debatteren met enkele Vlaamse bedrijfsleiders. ‘Alle voorzitters stuurden een vervanger, behalve ikzelf,’ gaat Charles Michel door, ‘dus maakte ik sowieso een goede indruk: ik was de enige partijvoorzitter die zelf aanwezig was, en het programma van de MR stemde vrij goed overeen met hun visie.’

‘Aan tafel had ik een vrij gespannen discussie met een verantwoordelijke van Voka. Het kernpunt was: zal N-VA na de verkiezingen bereid zijn haar communautaire programma te laten vallen? Die mijnheer zei me zelfverzekerd: “Maar natuurlijk, mijnheer Michel, ik heb mijnheer De Wever ontmoet, hij is bij mij thuis geweest met enkele werkgevers, hij heeft het me recht in mijn gezicht gezegd.” Ik geloofde dat niet en ik repliceerde: “Hij houdt u voor de gek, N-VA kan geen volledige legislatuur doen zonder communautaire thema’s.”

En mijn gesprekspartner weer: “Neen, u miskent de dynamiek in Vlaanderen, wat we willen zijn economische hervormingen, een hervorming van de arbeidsmarkt enzovoort.” Ik dacht, zoals alle Franstaligen, dat N-VA het land wilde blokkeren om te tonen dat het niet werkte en om het daarna te kunnen ontmantelen.’”

En de huidige eerste minister voegt eraan toe: ‘Het fameuze “Ik heb mij vergist”, over N-VA, dat sloeg daarop. Ik had de invloed van Voka op N-VA onderschat.’”

Of hoe Bartje Dewever braaf naar zijn bazen luistert …

Jan-Pieter Everaerts

(De Groene Belg 1112, 12/11/2015)