De goedheilige man kan het niet meer aanzien, en wordt lid van B Plus.
De leden van B Plus West-Vlaanderen hebben volgende actie opgezet.

De Sint wordt lid van Bplus, Hij is speciaal vroeger naar ons land afgezakt uit protest tegen een mogelijke splitsing van de kinderbijslagen. Voor de Sint moet men zich inzetten opdat alle kinderen ter wereld gelijk zouden zijn en als evenwaardig beschouwd zouden worden.
Omstandigheden waarbij men nieuwe verschillen tussen kinderen onderling creëert zijn stappen in de verkeerde richting en de reden bij uitstek voor zijn lidmaatschap bij de pluralistische vereniging Bplus.

Bplus ijvert voor een versterking van de federale verbondenheid op Belgisch en Europees vlak.
Verbreking van onderlinge solidariteitsbanden houden een groot gevaar in voor het gezamelijke welzijn mogen nooit het onderwerp van onderhandelingen worden.
Ter gelegenheid van het lidmaatschap van de Sint werd onderstaande tekst verspreid onder de voorbijgangers.