Als België barst, wat dan met Brussel?
Debat over de toekomst van Brussel in een uit elkaar groeiend België
(De Markten, 1000 Brussel)
Het Masereelfonds ligt aan de basis van een eerder origineel samenwerkingsverband met de Vlaamse Volksbeweging Brussel en B-plus . Bedoeling van deze samenwerking is kwesties die verband houden met de federalisering en toekomst van België in openhartige en constructieve discussies te bespreken.
Op donderdag 22 februari bespraken we de toekomst van Brussel in een België dat uiteenvalt, of ‘barst’.
Indien België een confederaal geheel wordt, of indien Vlaanderen en Wallonië evolueren naar zelfstandige staten, wat is dan de toekomst voor Brussel? Moet Brussel kiezen voor Wallonië of voor Vlaanderen, moet Brussel overleven als zelfstandige stadstaat of als Europees protectoraat? En wat zijn de gevolgen voor de welvaart en het welzijn van de Brusselaars? Hoeveel instellingen en bedrijven zullen wegtrekken uit Brussel, als dit niet langer de hoofdstad van België is? Zal Europa in zulk geval Brussel als zijn hoofdstad blijven erkennen? En zijn er dan nog oplossingen te vinden voor die vele problemen van leefbaarheid en urbanisatie, die Brussel enkel in overleg met zijn buren kan bemeesteren? Wat zullen de gevolgen zijn voor de verhoudingen tussen de taalgroepen in Brussel? Is er dan nog één reden om de Vlaamse minderheid te beschermen of bepaalde privileges toe te kennen? Zal er nog ruimte en geld zijn (ook vanuit Vlaanderen) voor het momenteel zo actieve Vlaamse cultuurleven en het kwalitatief hoogstaande Nederlandstalige onderwijs in Brussel?
Het boeiende debat kon rekenen op de medewerking van Jan Degadt , Alain Maskens (Manifesto), Els Witte (VUB), Jan Reynaers (B Plus), en Geert Van Istendael, terwijl de leiding ervan aan Guido Fonteyn werd toevertrouwd.
De meeste sprekers wezen het separatisme af. Brussel zou hierbij enkel nadeel kunnen ondervinden. Er werd druk gedebatteerd over de toekomst van Brussel, de positie van de Vlamingen en de uitdagingen van een volgende staatshervorming.