Lees hier het persbericht van B-Plus in reactie op de communautaire problemen aangaande de vorming van de nieuwe federale regering!

CARINE RUSSO EN TONY MARY VERVOEGEN B-PLUS

B-Plus betreurt het communautaire opbod tussen Vlamingen en franstaligen van de laatste weken. Anderzijds zijn we verheugd te kunnen melden dat onze beweging sinds 21 juli maar liefst 400 nieuwe leden heeft bijgekregen, evenwichtig verdeeld over de taalgroepen en afkomstig uit verschillende politieke en maatschappelijke middens!

Wij verwelkomen in het bijzonder Carine RUSSO (senatrice Ecolo) en Tony MARY (voormalig Directeur VRT) en bedanken hen voor hun uitdrukkelijke steunbetuiging.

Deze nieuwe leden komen onze ruim 3.000 reeds toegetreden leden vervoegen, waaronder onder meer : Wilfried Martens, Anne-Marie Lizin, Luc Van Der Kelen, Rudy Aernoudt, Josy Dubié, Hervé Jamar.

B-Plus benadrukt dat een paar decennia van wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond dat de overgrote meerderheid van de bevolking in Vlaanderen, Wallonië en Brussel niet akkoord is met een opsplitsing van België. De opiniepeilingen van de laatste dagen veranderen daar helemaal niets aan, ook al lezen sommige commentatoren deze peilingen blijkbaar op een andere manier.

Wij zijn de mening toegedaan dat de verslechtering van het communautaire klimaat in vooral te wijten is aan de aanwezigheid van Bart De Wever (N-VA) en Olivier Maingain (FDF) aan de federale onderhandelingstafel. FDF en N-VA zijn de enige partijen die baat hebben bij een grote communautaire crisis. B-Plus meent dan ook dat deze partijen geen plaats hebben in federale onderhandelingen die net als doel hebben de huidige crisis te ontmijnen en het land bestuurbaar te maken. Samen vertegenwoordigen zij niet eens 5 % van de Belgische bevolking. De reden waarom FDF en N-VA mee kunnen aanschuiven is niet het mandaat dat hen door de kiezer werd gegeven, maar wel het feit dat zij hebben kunnen profiteren van hun samenwerkingsverband met een grote, traditionele partij.

B-Plus roept de politieke partijen op om gehoor te geven aan de stilzwijgende meerderheid van de bevolking en snel uit het communautaire moeras te geraken door middel van een evenwichtige staatshervorming die erop gericht is om het dagelijks leven van de bevolking te verbeteren, wars van enig nationalisme of taalradicalisme. We wensen ook dat de onderhandelaars werk maken van de oprichting van een federale kieskring, die moet vermijden dat bij toekomstige regeringsonderhandelingen opnieuw een Vlaams en een Franstalig blok tegenover elkaar zullen staan.

Gilles Vanden Burre – Voorzitter
0473.65.26.78

Tony Vande Calseyde – Ondervoorzitter
0477.44.51.85

Nicolas Parent – Ondervoorzitter
0497.17.20.57

Luk Ryckaert – Politiek Secretaris
0476.41.34.15