In het huidige België zijn er geen grote nationale partijen meer: Vlamingen kunnen niet kiezen voor Franstaligen en omgekeerd. Een federale kieskring zou de mogelijkheid aanbieden om te stemmen voor een aantal volksvertegenwoordigers van de andere kant van de taalgrens. Dit concept dat sinds lang door B Plus verdedigd wordt, maakt deel uit van het huidig regeerakkoord.

B Plus heeft beslist om er een simulatie van te organiseren in de winkelstraten van verschillende grote steden zoals Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi.

In Brussel heeft deze ludieke actie plaats op 28 september 2013 van 10 tot 17 uur op het Muntplein (Place de la Monnaie), op het kruispunt van de Nieuwstraat (Rue Neuve) en de Wolvengracht (Rue Fossé aux Loups).

U wordt vriendelijk uitgenodigd om aan deze ludieke actie deel te nemen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen indien onze leden en sympathisanten aanwezig zouden zijn om:

“Flyers” uit te delen aan de voorbijgangers om hun aandacht te trekken op het evenement
Rond de stemhokjes, stembrieven uit te delen en te verzamelen
Zich enkel te laten informeren.

Een perscampagne zal de actie ondersteunen: de stemuitslagen zullen verzameld en publiek gemaakt worden.