Zoals U wel zult weten organiseert B Plus reeds gedurende 5 jaren het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Wallonië. Dit jaar werd beslist om op 11 juli eerstkomend in Namen een echt festival van de Vlaamse humor op stapel te zetten.

B Plus is ervan overtuigd dat het feit van het openstellen van de Waalse hoofdstad naar Vlaanderen toe, in de huidige politieke context zeker zijn vruchten zal afwerpen.
Concreet betekent dit dat op zondag 11 juli 2009 in de Acinapolis van Jambes (E411 – Afrit 15), vanaf
15 uur, de volgende artiesten achtereenvolgens hun plaats op het podium zullen innemen (hun voorstelling is in het Frans!):

Bert Kruismans,
Wim Helsen,
Gili,
en als Franstalige “guest star” Richard Ruben.

Omdat er voor dit festival een zaal van 200 plaatsen werd vastgelegd, rekenen wij op onze leden om ons te komen steunen en ons bij te staan tijdens deze grote première. B Plus heeft nog nooit een dergelijke activiteit op touw gezet en het is dus een echt keerpunt voor onze beweging. Daarenboven hebben we Bel-RTL als partner in de organisatie van dit evenement kunnen aantrekken.

OM UW PLAATSEN TE RESERVEREN VOLSTAAT HET OM 10 € PER PERSOON TE STORTEN OP DE REKENING VAN B PLUS NR 068-1059555-51 MET VERMELDING VAN UW NAAM EN HET AANTAL TE RESERVEREN PLAATSEN. AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN INDIEN U NOG BIJKOMENDE INFORMATIE WENST (info@bplus.be OF 02/732.10.00).

Wij rekenen er in ieder geval dus ten stelligste op dat wij U op 11 juli aanstaande, samen met vrienden en kennissen, in Jambes mogen verwelkomen.