Iedereen onder ons, en in het bijzonder de vrijgezellen, kennen het begrip ‘speed-dating’. Tijdens een gezellig avondje komen de deelnemers samen en kunnen gedurende enkele minuten een babbeltje doen met elkaar. Op die manier kan je op korte tijd veel mensen ontmoeten, een duurzame indruk van hun opdoen, en eventueel een duurzame relatie uitbouwen.

BPlus heeft zijn concept van intercommunautaire speed-dating opgestart te Luik, in december 2007. De Luikse studenten kregen de kans diverse Vlaamse jongeren te ontmoeten, dewelke afgevaardigd werden door de jongerenafdeling van de Vlaamse politieke partijen. Deze actie kende een doorslaand succes. Het initiatief werd dan ook herhaald in Antwerpen en Namen. Op die manier wenste B Plus bij te dragen aan de dialoog, en aan de onderlinge verstandhouding tussen de Gemeenschappen in ons land. Natuurlijk hopen wij op duurzame relaties …

Deze keer heeft B Plus het genoegen u uit te nodigen op haar 4e intercommunautaire speed-dating, deze keer te Brussel, en in het bijzijn van jongeren uit zowel de Vlaamse als Franstalige politieke partijen. Brussel kan hierbij haar rol van tweetalige regio voluit spelen. Het volledige politieke spectrum, met uitzondering van extreemrechts, zal aanwezig zijn. Dit is een exceptioneel gebeuren. Per schijf van zeven minuten zullen deze jongeren debatteren met de deelnemende Brusselaars. Het belooft alvast een boeiende avond te worden.

Plaats : Café De Monk, Kathelijnestraat 42 te 1000 Brussel (vlakbij ‘De Markten’ – metrostation Beurs)
Plaats en uur : Vrijdag 31/10 om 19u

De jongeren-afdelingen van MR, CDH, PS, Ecolo, Probruxsel enerzijds, en Jong Open VLD, Groen, CD&V, N-VA, Gezond Verstand (Lijst Dedecker) en SP-A (Animo) anderzijds, hebben ons hun deelname bevestigd !