De invoering van een federale kieskring in ons land is één van de belangrijkste strijdpunten van B Plus.
Momenteel kunnen Vlamingen NIET stemmen voor Franstaligen en omgekeerd. Met de invoering van dergelijke kieskring wordt dit mogelijk gemaakt zodanig dat de burger zijn instemming maar ook zijn afkeuring kan laten blijken voor het beleid dat door de verschillende mandatarissen op federaal niveau gevoerd wordt, ook van diegenen van de andere kant van de taalgrens.

Om dit standpunt te promoten en meer onder de aandacht van de publieke opinie te brengen organiseert de beweging ludieke acties (een simulatie van de federale verkiezingen 2014 na de invoering van een federale kieskring) in verschillende steden van het land (Gent, Antwerpen, Brussel, Charleroi).

Na de succesrijke acties in Gent en Brussel wordt deze actie nu op touw gezet in Antwerpen en Charleroi:

Antwerpen: 16 november 2013 van 11 tot 17 uur op de Groenplaats.
Charleroi: 23 november 2013 van 10 tot 16 uur in de Rue de la Montagne.

Tijdens deze actie zullen de voorbijgangers uitgenodigd worden om in de opgerichte stemhokjes, hun stem uit te brengen op kandidaten van de andere kant van de taalgrens.DE VLAMINGEN STEMMEN VOOR FRANSTALIGEN EN OMGEKEERD.