RECEPTIE TE GENT OP 21 JULI 2008.

Een honderdtal personen zijn komen opdagen in de Braempoort te Gent waar B Plus aan haar leden en sympathisanten een drink heeft aangeboden naar aanleiding van de Nationale Feestdag. De initiatiefnemers waren tevreden met de opkomst. Zij hadden immers af te rekenen met de concurrentie van de traditionele receptie die op hetzelfde moment plaatshad in het Provinciehuis.

Het was wel een bont gezelschap daar in de Braempoort. Er waren leden van de vaderlandslievende verenigingen met hun decoraties, enkele leden van de hogere Gentse burgerij BCBG; “rode” syndicalisten van de actiegroep “Red de Solidariteit”, een stel echte Gentse “stropdragers” met hun attributen, een generaal op rust, een gewezen SP-senator, een derde-wereld journalist, de oud-secretaris-generaal van Financiën en “last but not least”… de politieke secretaris van B Plus.

De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter van het Oost-Vlaams comité, dhr.Luc Van Coppenolle, die de doelstellingen van B Plus toelichtte en inging op de weinig rooskleurige politieke actualiteit. Hij stelde de receptie in het teken van de dialoog tussen de beide taalgemeenschappen. Aansluitend bij dit thema gaf hij achtereenvolgens het woord aan twee sprekers die een korte getuigenis brachten. In de eerste plaats dhr. De Meyer, schepen van de gemeente Kaprijke, die een boeiend verhaal bracht van de succesvolle jumelage van zijn dorp met de Waalse gemeente Velaines. Dhr.Wyckaert, Gentenaar en docent aan de ULB, wist nadien de aanwezigen te boeien met zijn ervaringen met zijn Franstalige studenten aan wie hij ondermeer “Le neérlandais juridique” tracht bij te brengen.

De receptie verliep verder in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer. Er was ook een standje met publicaties en propagandamateriaal van de vereniging.

Door dit evenement heeft B Plus een grotere bekendheid gekregen in Gent en de ommelanden. Een aantal aanwezigen hebben zich als lid opgegeven. Het welslagen van deze receptie was voor de bestuursleden een aanmoediging om in de toekomst andere activiteiten op het getouw te zetten.

Voor een overzicht van alle foto’s :

http://picasaweb.google.com/BPlus.OVL/Gent21Juli2008/photo#5225536587548832722