WE LEVEN IN EEN FANTASTISCH LAND…

We leven in een fantastisch land! En iedereen mag dat weten. Luc Van Der Kelen, oud-hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws en centrale gast op de nieuwjaarsreceptie van het B Plus Comité Oost-Vlaanderen, wond er geen doekjes om. Ja, de regering Di Rupo heeft haar fouten. Maar de waarheid heeft ook haar rechten en dan moet men toegeven dat deze regering ook veel en goed werk verricht heeft.

Misplaatst pessimisme

België heeft de economische crisis goed doorstaan, punt uit. Maken we vergelijking met de buurlanden en overige lidstaten van de EU, dan zien we dat ons land het echt niet slecht doet. De groeicijfers spreken boekdelen, stelde Van Der Kelen, België gaat er intussen opnieuw op vooruit. De mix van verstandig besparen en belasten van de regering Di Rupo leidt tot betere resultaten dan het blind besparen zoals in bv. Nederland. De kaalslag aldaar leidde tot economische achteruitgang in plaats van vooruitgang.

Voor Van Der Kelen stond het dan ook vast, het pessimisme van sommige partijen, N-VA en haar voorzitter op kop, is misplaatst, om niet te zeggen politiek geïnspireerd. Ze willen ons land gewoon kapot, zoveel is duidelijk. Daarvoor lijken ze zelfs de welvaart van alle Belgen, of ze zich nu Vlaming, Belg of wat dan ook voelen, te willen riskeren. Voldoende reden eigenlijk om van die boer geen eieren te willen.

Stroop de mouwen op

De Belgen moeten er blijkbaar koste wat het kost van overtuigd worden dat ons land slecht functioneert. Dat er zaken zijn die beter kunnen, staat vast, maar pak die uitdagingen aan in plaats van elkaar zwart te maken, stelde Van Der Kelen. Want ja, ook de Vlaamse regering – met N-VA – heeft nog werk voor de boeg, veel werk. De wachtlijsten in de Vlaamse zorgsector zijn wat dat betreft wel tekenend.

Pak die problemen aan in plaats van je in steriele institutionele discussies te verlezen, waarschuwde Van Der Kelen. Een zevende staatshervorming hoeft nu echt niet. Bewijs eerst dat de overdracht van bevoegdheden van de zesde staatshervorming tot beter en efficiënter bestuur leiden, vooraleer je praat over een zevende. Tal van zaken – van onze fiscaliteit over het werkgelegenheidsbeleid tot de invoering van een federale kieskring – kunnen ook doorgevoerd worden zonder nieuwe staatshervorming. Een staatshervorming is geen noodzaak voor goed en efficiënt bestuur.

Een Beter België

Meer nog, in plaats van ons verder te verliezen in het verhaal van de staatshervormingen, kijken we beter uit naar een mogelijke finaliteit. Welk België willen we en met welk België zijn we tevreden? Welk België komt zo dicht mogelijk in de buurt van de ideale staat die er in slaagt efficiënt te besturen en het welzijn van zijn burgers duurzaam te garanderen? Want daar gaat het uiteindelijk toch om, niet?

En dat is ook een reflectie die B Plus dient te maken, aldus de columnist van Het Laatste Nieuws. Waarom stellen we geen blauwdruk op voor het nieuwe België? Een blauwdruk die we net als de federale kieskring keer op keer bepleiten bij de bevoegde politici. De toon voor een nieuw werkjaar van B Plus was meteen gezet. Ook in 2014 gaat B Plus er voor; Samen, voor een beter België!