Paniek in de gelederen! Het koningshuis, waarvan Vlaams-nationalistische politici de onbeduidendheid voortdurend onderstrepen, spreekt zich uit tegen separatisme. De Vlaamse media en sommige politici zijn blijkbaar diep geschokt : hoe durft hij ? “De koning beeft”, kopte een Vlaamse krant. Een andere krant meende een “Fel Vlaams verzet tegen koninklijke uithaal naar separatisme” te kunnen opmeten. De Franstalige media op hun beurt, leidden hier geheel onterecht uit af dat heel Vlaanderen separatistisch is.

Dit zou allemaal bijzonder lachwekkend zijn, ware het niet dat hier een nieuw bewijs wordt geleverd van de gapende kloof tussen het communautaire gekrakeel van sommige politici en de gewone bevolking.

Want wat heeft de koning eigenlijk gezegd ? Dat hij tegen separatisme is. Daarmee vertolkt hij niet meer of niet minder dan de mening van 85 % van de Vlamingen en vrijwel 100 % van de Franstaligen.
Hij waarschuwde bovendien voor elk ‘omfloerst separatisme’. Media en politici die doen alsof ze die termen niet begrijpen, zijn te kwader trouw. De vorst doelt hier duidelijk op het confederalisme. “Aan confederalisme gaat separatisme vooraf”, dixit Herman Van Rompuy (CD&V) in Knack dd. 5/10/2005. Elke grondwetspecialist zal bovendien bevestigen dat er nergens stabiele confederaties bestaan, en dat iedere confederatie slechts een tussenstap is, ofwel naar een federatie, ofwel naar een splitsing.
De koning waarschuwde voorts voor de kost van een scheiding. Ook hier vertolkt hij slechts datgene wat de meeste politici nu reeds inzien. Inzake Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld, wordt de meerkost van splitsing door nagenoeg alle betrokkenen aangeklaagd. Sommigen, waaronder Premier Verhofstadt en ook Yves Leterme durven het al aan om te pleiten voor een herfederalisering hiervan.

Bart De Wever en andere Vlaams-nationalisten daarentegen voelen zich in hun wiek geschoten na de toespraak van de koning. Ze vragen zich af op welke planeet Albert II leeft. Maar wie leeft er hier eigenlijk op een andere planeet ? De Koning, of Bart De Wever en een deel van de top van CD&V, die zichzelf een communautair programma laten opdringen door een splinterpartijtje dat op zichzelf nauwelijks 3% van de stemmen zou halen ?

Naar aanleiding van dit ‘verschrikkelijk’ incident, wordt als vanzelfsprekend de democratische rol van het Koningshuis in vraag gesteld. Zijn de Vlaams-nationalistische fracties dan zo democratisch, als ze een communautair programma willen opdringen aan de bevolking waar niemand op zit te wachten ? Zeker in de wetenschap dat zij zich met man en macht hebben moeten vastklampen aan twee grote, universalistische partijen om te kunnen overleven?

Wie woont er dan eigenlijk op een andere planeet?

Dit is een officieel standpunt van het Directiecomité van B Plus, Beweging voor een federaal België, 3.2.2006