MEDEDELING AAN DE PERS: OPEN BRIEF AAN CHARLES MICHEL – EERSTE MINISTER
Geachte Eerste Minister,
Wij van B Plus feliciteren u graag met uw aanstelling als onze nieuwe Eerste Minister. Om die uitdaging aan te gaan in een onuitgegeven politieke constellatie was onmiskenbaar een belangrijke dosis moed nodig. Maar daaraan heeft het u nooit ontbroken. We hebben dat al eerder vastgesteld, toen we u vorig jaar gelauwerd hebben met onze prijs voor politieke moed.
Onze organisatie, die ijvert voor een federaal, solidair en efficiënt België, is pluralistisch en neemt bijgevolg geen stelling in op ideologisch vlak, maar ze wenst u niettemin alle succes toe om ons land op nieuwe, moderne wegen te leiden.Geachte Eerste Minister,B Plus stelt met genoegen vast dat uw regering een communautaire pauze heeft ingelast voor de hele duur van de legislatuur. Dat zal uw regering en de deelregeringen ook toelaten de zesde staatshervorming uit te voeren en de samenhang van het land daardoor ook te versterken. Dat kan inhouden, zo vrezen wij, dat andere staatkundige voorstellen als de oprichting van een federale kieskring in deze regeerperiode niet kunnen gerealiseerd worden. Misschien kan u ons enig inzicht geven in de afspraken die op dat vlak door de coalitiepartners zijn gemaakt. We hebben bij B Plus altijd ingezet op middelen die onze politieke democratie op Belgisch niveau kunnen versterken. De federale kieskring is daar maar één van en B Plus staat ook open voor andere initiatieven. Wij gaan ervan uit dat elk institutioneel niveau een eigen finaliteit moet hebben.

Mogen wij ook uw aandacht vragen voor de gevolgen van bepaalde beslissingen die een contraproductieve wending zouden kunnen nemen. De drastische maatregelen die in het kader van de regeringsverklaring voorzien zijn ten nadele van de Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) bij voorbeeld zouden al zijn domeinen raken: o.a. de lucht- en ruimtevaart, de Musea en wetenschappelijke instellingen, alsook de onderzoeksprogramma’s waarbij Vlaamse, Waalse en Brusselse ploegen samen werken. Het is nochtans dankzij deze samenwerking dat ons huidig niveau van excellentie op wetenschappelijk vlak bereikt werd, wat uiteraard ten dienste van onze economische ontwikkeling staat. Er zijn bijgevolg duidelijke risico’s aan de geplande koersverandering verbonden, voor ons land en voor onze reputatie in het buitenland.

Voor de burgers is het van belang dat ook de federatie op een efficiënte manier kan bestuurd worden. Niet alleen de instituties zijn dan van belang, maar ook de verstandhouding onder alle burgers van ons land, waar ze ook wonen en welke taal ze ook spreken. Recentelijk heeft B Plus alle burgemeesters van ons land aangeschreven met de vraag een “jumelage” van hun gemeente met een gemeente uit een andere deelstaat te overwegen. We zien immers vaak dat Belgische gemeenten verzusterd zijn met gemeenten en steden uit alle windstreken van Europa, maar dat de steeds verder gaande verdeling van de bevoegdheden tussen federatie en deelstaten onvermijdelijk leidt tot een vermindering van de “intra-Belgische” contacten.

We hopen dat we door u als laureaat van onze prijs voor politieke moed zullen gesteund worden om onze burgemeesters aan te moedigen een zustergemeente te zoeken in eigen land en zo de Belgisch-Belgische contacten op een vriendelijke manier te versterken. Misschien kan u ons initiatief ook een duwtje geven bij de vele burgemeesters van uw partij.

Geachte Eerste Minister,

Uw taak is moeilijk. De weg is lang en hobbelig. Er zal naast vastberadenheid ook diplomatieke wijsheid nodig zijn om het pad te effenen. Wij van B Plus wensen u de sterkte en de moed toe, die u zal nodig hebben.

Met driekleurige groeten.

(Getekend)
Bertrand Waucquez – Voorzitter van het Directiecomité van B Plus
Luc Van der Kelen – Politiek raadgever van B Plus