Met droefheid en wanhoop verneemt B Plus het overlijden van haar medestichter Ludo Dierickx.

Ludo Dierickx behoorde tot de eerste lichting Agalev’ers in het parlement. Van 1981 tot 1988 hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Antwerpen en van 1988 tot 1995 senator.
In 2007 dong hij nog mee naar het voorzitterschap van Groen! toen er een opvolger moest gekozen worden voor Vera Dua.

Ludo Dierickx studeerde rechten aan de Universiteit Gent en aan het Europacollege in Brugge. Hij was actief in de Europese Federalistische Beweging (EFB) en beheerder van het Europees Studie- en Informatiecentrum (ESI) in Antwerpen.

Hij was ook wetenschappelijk navorser aan het Instituut voor Europese Studiën van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Van 1968 tot 1981 was hij directeur van de Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen.

Sinds 1998 speelde Ludo Dierickx een rol als oprichter en boegbeeld van BPlus. Hij stond niet alleen aan de wieg van B Plus maar was lange tijd voorzitter.
Zijn gezondheid heeft de laatste jaren zijn inzet afgeremd, doch hij bleef dagelijks teksten opstellen en ideeën rondsturen.

Zijn fenomenale kennis, zijn rechtlijnigheid en zijn inzet voor B Plus zullen bitter worden gemist.

Talrijke leden van BPlus verliezen niet alleen een ex-voorzitter, doch ook een intieme vriend.