B PLUS is voorstander van een evenwichtige staatshervorming. Bovendien aanvaarden wij meer autonomie voor de Regio’s en de Gemeenschappen (in het bijzonder in die domeinen die betrekking hebben op de belastingen van fysieke personen en op de arbeidsmarkt), een grotere fiscale responsabilisering en natuurlijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, gekoppeld aan de invoering van een nationale kieskring.

De nota De Wever gaat echter te ver in de regionalisering van de bevoegdheden. Dit is vooreerst het geval bij de kinderbijslagen, een domein dat goed werkt en waar er geen communautaire spanningen bestaan. Dit geldt ook voor ontwikkelingssamenwerking, een sector waar bijna alle experts het volmondig over eens zijn om te erkennen dat het federale niveau het meest geschikt is. Bovendien is het gepast om meer in detail na te gaan of de financiering op lange termijn van de federale staat, nog kan verzekerd blijven. De actoren op het terrein (verenigingen van magistraten en advocaten), tenslotte, moeten vooraf geraadpleegd worden, vooraleer er kan overgegaan worden tot de regionalisering van een groot deel van Justitie.

Dit gezegd zijnde, B PLUS aanvaardt dat de “nota De Wever” gezien wordt als een basistekst voor verdere onderhandelingen, op voorwaarde dat deze tekst aangepast en verbeterd wordt.

Wij doen dan ook een oproep aan alle betrokken politieke verantwoordelijken, zowel in het Noorden als in het Zuiden van het land, om terug rond de onderhandelingstafel plaats te nemen. Nieuwe verkiezingen zullen niets opleveren; de kiezer heeft bovendien zijn stem in juni reeds laten horen. Met daar bovenop een duidelijke boodschap: de burger wenst een nieuw België maar niet het einde van het land of een permanente blokkering. Het moet gezegd, de modaliteiten van de hervorming lopen sterk uiteen, maar het is nodig om het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden. Wij vragen dan ook plechtig aan alle vertegenwoordigers van het volk zich als staatsman en staatsvrouw te gedragen en het mandaat, dat hen door de kiezer werd toegekend voor een hervorming van de Belgische Staat, te respecteren. Daarbij moeten alle politieke spelletjes en persoonlijke twisten over boord gegooid worden.