De nieuwe rekruut van de N-VA, Meester Vic Van Aelst, advocaat bij het Hof van Assisen, kan het niet nalaten om steeds maar opnieuw opruiende verklaringen af te leggen tegen de Belgische Franstaligen, om het even of het nu gaat om Brusselaars of om Walen. Na zijn recente verklaringen ‘Ik wil wel solidair zijn met de Turken, maar ik wil dat niet meer zijn met de Walen’, ‘Ik heb nooit geloofd in de goede wil van de Franstaligen en ik zal er trouwens nooit in geloven’, kwam als klap op de vuurpijl ‘Di Rupo en Milquet verkrachten onze taal’. Wat zal de volgende plaat zijn die DJ Vic zal draaien?

B PLUS dankt Vic Van Aelst voor deze uitspraken recht voor de raap en moedigt hem dan ook aan om toch maar verder te gaan in het blootleggen en het openbaar maken van zijn diepste gevoelens. Op die manier maakt hij het ons mogelijk om meer inzicht te krijgen in het nationalistisch discours dat door de N-VA-militanten gedragen wordt: het volledig afkeuren van alles wat niet-Vlaams is. Dit discours is trouwens enkel gebaseerd op emoties en op beledigingen waarbij een ganse bevolking, zonder enig onderscheid, gestigmatiseerd wordt.

Is het echt dat soort van politiek gedrag dat de Vlaamse kiezer op 13 juni 2010 gewild heeft? Gaat dit soort verklaringen ook maar in de geringste zin bijdragen tot het creëren van al was het maar één enkele arbeidsplaats of tot het bereiken van een budgettair evenwicht? B PLUS is overtuigd van het tegendeel maar steunt Vic Van Aelst in al zijn pogingen! Doe gerust verder Vic, ge kunt nog beter dan dit… Breng zo veel mogelijk de ware aard van het nationalistisch denken op het voorplan en in het daglicht!