Met dit bericht wenst B Plus, de beweging voor een federaal België die strijdt voor een unionistisch federalisme en voor het behoud van de interpersoonlijke solidariteit tussen Vlamingen, Walen en Brusselaars, te reageren op de uitzending van de RTBF dd. 13 december 2006 die het einde van België simuleerde.

Vooreerst hoopt B Plus dat deze schokkende uitzending haar doel niet gemist heeft en dat de RTFB erin geslaagd is om de publieke opinie bewust te maken van de nefaste gevolgen van een separatistisch scenario.

B Plus betreurt daarentegen ten zeerste dat tijdens het debat dat volgde op de nepuitzending bijna uitsluitend politici of vertegenwoordigers van drukkingsgroepen aan het woord kwamen die de meest extreme standpunten vertegenwoordigden en die afkomstig zijn uit de meest radicale vleugels van hun partij of beweging in communautaire zaken. Deze mensen vertegenwoordigen met hun soms extreme communautaire standpunten slechts een kleine minderheid van de bevolking. Grotendeels werd daardoor een verkeerd beeld geschapen van wat werkelijk leeft bij de politici in Vlaanderen en Wallonië en de verschillende drukkingsgroepen.

B Plus betreurt eveneens zelf niet te zijn uitgenodigd voor dit debat dat nochtans belangrijk was om een algemeen beeld te scheppen van de verschillende strekkingen die in België over communautaire dossiers bestaan. Onze VZW gelooft met zijn 3.000 leden, waaronder verschillende Vlaamse en Franstalige politici (o.a. Wilfried Martens, Willy Claes, Freddy Willockx, Pierre Chevalier, Olivier de Clippele, Richard Fournaux, …), een rol te spelen met zijn verzoenende standpunten ten aanzien van de verschillende gemeenschappen.

Tenslotte hoopt B Plus tijdens de komende maanden, meer bepaald tijdens de verkiezingscampagne in de aanloop naar de federale verkiezingen van volgend jaar, op een ruime mediabelangstelling voor zijn vernieuwende standpunten in communautaire zaken.