De 82ste IJzerbedevaart heeft vorige zondag slechts 1.500 mensen kunnen aantrekken, terwijl de meer radikale IJzerwake van de week voordien, maar 5.000 personen heeft kunnen mobiliseren. Niettegenstaande het feit dat de weergoden beide organisaties gunstig gezind waren, tonen deze cijfers duidelijk aan dat deze manifestaties, toch wel degelijk als een totale mislukking kunnen aanzien worden. Het is bovendien interessant te vermelden dat in deze 6.500 militante Vlaams Nationalisten, de jeugd slechts voor een heel klein deel vertegenwoordigd was. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat in deze tijd van mondialisering, van Barack Obama, van de wereldomvattende strijd tegen de opwarming van de aarde, dit soort van evenementen door de jongere generatie als voorbijgestreefd en surrealistisch beschouwd wordt.

BPlus herkent de historische legitimiteit van de Vlaamse Beweging en de beslissende vooruitgang die geboekt werd. Onze beweging verheugt er zich toch over te kunnen vaststellen dat de Vlaamse burger vandaag de dag nog weinig interesse betoont voor dergelijke nationalistische bijeenkomsten. De bevolking is er zich wel degelijk van bewust dat het niet met vaandelzwaaien of met het houden van romantisch en nostalgisch getinte toespraken, de huidige problemen zullen opgelost geraken. Een evenwichtige staatshervorming is op lange termijn de enige optie die overblijft om de welvaart van zowel de Vlamingen, de Walen als de Brusselaars, te kunnen blijven waarborgen. Daarbij moet Brussel, een internationale hoofdstad en een belangrijke troef voor de twee grote Gemeenschappen van dit land, opnieuw opgewaardeerd worden. Diegenen die weigeren deze vanzelfsprekendheid te aanvaarden, geven heel eenvoudig blijk van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin.