Tot grote wanhoop van de burgers concentreert de campagne voor de verkiezingen van 7 juni zich momenteel vooral op wederzijdse aanvallen en beschimpingen van partijen en hun kopstukken, in plaats van op hun respectievelijke programma’s.
Meer nog, door de acties en de houding van het FDF in het algemeen en van Olivier Maingain in het bijzonder, werd opnieuw een politiek dieptepunt bereikt. Door het verspreiden van enkel Franstalige oproepingsbrieven aan de Franstalige kiezers van Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem, steekt de Burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, enkel om electorale publiciteit, het mes nog dieper in de communautaire wonde. Dit is onverantwoord gedrag en een ernstig politicus onwaardig!

Door het toepassen van deze radicalisatiestrategie die zonder voorgaande is, provoceert het FDF dus openlijk het Vlaams gezag. Dit soort van acties zal natuurlijk dezelfde uitwerking hebben op een mogelijke communautaire dialoog als een massavernietigingswapen in een oorlogssituatie. Het N-VA zowel als het Vlaams belang zullen zich nu ongetwijfeld nog meer in de handen wrijven. Gaat het FDF nu definitief de weg op van het separatisme?

B Plus houdt eraan te herinneren en te benadrukken dat de beweging voorstander is van de benoeming van de democratisch verkozen Burgemeesters, op voorwaarde echter dat zij zich schikken naar de regelgeving die door de Vlaamse autoriteit werd opgelegd. In diezelfde optiek is het opportuun te vermelden dat er wel degelijk een alternatieve oplossing bestaat: het overmaken van de oproepingsbrieven in de twee landstalen aan alle inwoners van de faciliteitengemeenten. Door gebruik te maken van deze formule werd trouwens Mevrouw Myriam Delacroix-Rolin (CDH) tot Burgemeester van Sint-Genesius-Rode benoemd. Dit bewijst eens te meer dat het FDF er niet meer op aanstuurt om de Franstaligen te verdedigen, maar enkel, om zuiver electoraal gewin, de communautaire wrevel wenst aan te wakkeren.

Voor het Directiecomité van B Plus

Gilles Vanden Burre (Voorzitter – 0473.65.26.78)
Tony Vande Calseyde (Ondervoorzitter – 0477.44.51.85)