Na de weigering van N-VA en CD&V om de onderhandelingen op basis van de nota van Johan Vande Lanotte opnieuw op te starten, is het land in een totale blokkering terecht gekomen, die nu al meer dan zes maanden duurt. Als burgerbeweging die het geheel van de bevolking langs beide zijden van de taalgrens groepeert, is B Plus van mening dat het hoog tijd wordt dat onze medeburgers zich kunnen uitspreken over de te volgen richting die in de huidige debatten moet gevolgd worden.

Er mag geen sprake van zijn opnieuw verkiezingen uit te schrijven omdat de kiezer reeds in juni vorig jaar zijn mening kenbaar heeft gemaakt. Daarom doet B Plus een oproep om zo vlug mogelijk een volksraadpleging in en door de drie Regio’s van het land te organiseren. Daarbij moet de volgende vraag gesteld worden:

Wenst U dat de politieke onderhandelingen onverwijld worden hervat op basis van de nota van Johan Vande Lannotte, zonder dat deze nota fundamenteel gewijzigd wordt (Ja/Neen)?

Onze politieke verantwoordelijken zouden er zich trouwens toe moeten verbinden om de uitslag van deze raadpleging te respecteren, indien die de meerderheid krijgt in ieder van de drie Regio’s (Wallonië, Vlaanderen en Brussel).

Elke democratie die zichzelf respecteert doet beroep op zijn bevolking op sleutelmomenten in haar geschiedenis. Wij zijn ervan overtuigd dat een overgrote meerderheid van de burgers, van om het even welke Regio, vooruitgang wenst in de vorming van een regering en het afsluiten van een duurzame staatshervorming.