Op zaterdag 9 maart 2013 heeft de Algemene Vergadering van B Plus unaniem de volgende benoemingen goedgekeurd:

De heer Gilles Vanden Burre wordt opgevolgd door de heer Bertrand Waucquez als Voorzitter van het Directiecomité. Bertrand Waucquez is burgerlijk ingenieur en werkt als “consultant” in de IT -, logistieke – en energiesectoren.

De heer Luk Ryckaert wordt vervangen door Jan Reynaers als politiek raadgever. Jan Reynaers is politicoloog en stichtend lid van B Plus.

B Plus maakt ook van deze gelegenheid gebruik om Gilles Vanden Burre en Luk Ryckaert van harte te danken voor hun jarenlange enthousiaste en dynamische inzet voor de beweging.