Op de vooravond van de Nationale Feestdag is de VZW B Plus zeer verheugd te kunnen aankondigen dat Ludwig Vandenhove (Burgemeester van Sint-Truiden – SP-A) en Kattrin Jadin (Federaal volksvertegenwoordiger MR) aanvaard hebben om respectievelijk Voorzitter en Ondervoorzitster te worden van de Raad van Bestuur van B Plus.

B Plus maakt ook van deze gelegenheid gebruik om Tony Mary en Anne Morelli van harte te danken voor hun enthousiaste en dynamische inzet, gedurende 3 jaren (juni 2008 – juli 2011) aan het hoofd van de Raad van Bestuur.

B Plus stelt met vreugde vast dat politieke verantwoordelijken, zowel mannen als vrouwen, zowel van linkse als van rechtse strekking, zowel uit het Noorden als uit het Zuiden van het land, tijdens deze diepe politieke crisis opstaan om het nationalisme en het op zichzelf terugplooien te verwerpen.

Ja, België moet hervormd worden; ja, ons federaal model moet gemoderniseerd worden. Maar dat is geen reden om onze medeburgers tegen elkaar op te zetten of om deze of gene Gemeenschap, met simplistische clichés, bespottelijk voor te stellen. Dat is de echte kern van de strijd die door de beweging B Plus gevoerd wordt!

Een gezellige en aangename Nationale Feestdag voor iedereen!