Tijdens de 5de editie van de “Waalse Feesten in Vlaanderen”, die georganiseerd werd op 26 september 2010 in samenwerking met de Stad Sint-Truiden, had B Plus de eer en het genoegen de “Prijs voor politieke moed 2010” uit te reiken. Deze prijs die afwisselend wordt uitgereikt aan politieke verantwoordelijken en aan burgers uit de samenleving, wordt uitgereikt aan een Vlaamse -en een Franstalige personaliteit, die tijdens het voorbije jaar, zich bijzonder wisten te onderscheiden door hun gehechtheid aan het federalisme en die blijk gaven zich te kunnen afzetten tegen elke vorm van communautair particularisme. Door hun acties hebben de laureaten bovendien bijgedragen tot het doorbreken van clichés en het slagen van bruggen tussen de verschillende Regio’s van het land.

DE LAUREATEN 2010

ELS AMPE (OPEN VLD)
Fractievoorzitster in het Brussels Parlement.
Els Ampe belichaamt de nieuwe, jonge Vlaamse politieke generatie die ons huidig federaal systeem wil hervormen, maar die toch voorstander blijft van het multicultureel “samenlevingsmodel”, dat open blijft staan naar de andere Gemeenschappen van ons land. Overtuigd van de onvervangbare troef die Brussel betekent voor het ganse land en zijn bewoners, heeft Els Ampe, tijdens haar ganse politieke carrière, er steeds over gewaakt dat respect en dialoog op het voorplan bleven staan. Zoals zij zich trouwens steeds verzet heeft tegen nationalistische strekkingen. Haar laatste wapenfeit dateert van 11 juli laatstleden toen zij openlijk een afwijkende Vlaamse stem liet horen tegen het alomtegenwoordige nationalisme en tegen het op zichzelf terugplooien, wat duidelijk niet overeenstemt met wat de meerderheid van Vlaanderen wenst.

PAUL MAGNETTE (PS)
Federaal Minister van Klimaat en Energie.
Paul Magnette vertegenwoordigt de nieuwe Waalse politieke generatie die tweetalig en zonder complexen, respect opbrengt voor de andere Gemeenschap in het land en tracht die andere Gemeenschap zoveel mogelijk te begrijpen. Tijdens zijn ganse politieke loopbaan heeft hij nooit meegespeeld met het communautaire opbod of met het stigmatiseren van een bepaalde Regio. Hij is regelmatig te zien op het VRT-scherm en in de Vlaamse media om zijn standpunten te verdedigen. Daardoor slaagt hij erin om een federale dynamiek te creëren en om een modern beeld van Wallonië te schetsen, weg van alle clichés die Wallonië omschrijven als een achteruitgestelde en hulpbehoevende regio. Vooraleer zijn politieke loopbaan aan te vatten was Paul Magnette reeds een fervent verdediger van een ambitieus federaal project voor het land. Zo ondersteunde hij, als hoogleraar in de Politieke Wetenschappen aan de ULB en als lid van de Pavia-groep, de oprichting van een nationale kieskring.