Voor het zesde jaar op rij had B Plus de eer en het genoegen de “Prijs voor politieke moed” uit te reiken. Deze Prijs wordt toegekend aan een Vlaamse en een Franstalige personaliteit die gedurende het jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd om communautaire clichés te doorbreken en om bruggen te slaan tussen de verschillende Regio’s van het land. Met het toekennen van deze Prijs, tracht de beweging met andere woorden, de moed in de schijnwerpers te zetten van diegenen uit de samenleving of uit de politieke middens, die openlijk hun afkeer voor het op zichzelf terugplooien en hun gehechtheid aan het Belgisch multicultureel samenlevingsmodel laten blijken.
B Plus is bijzonder trots omdat onze beweging dit jaar vertegenwoordigers uit twee totaal verschillende werelden heeft kunnen belonen – twee werelden die altijd de culturele meerwaarde van ons land hebben aangeprezen en hoog in het vaandel hebben gedragen.
Eerst is daar de culturele wereld, en meer in het bijzonder de Vlaamse culturele wereld die zich reeds gedurende verschillende jaren afzet tegen het stigmatiseren van de andere Gemeenschap en die zich afzet tegen het eenzijdige nationalistische denken dat klaarblijkelijk meer en meer de bovenhand lijkt te halen. Dan hebben we ook nog de wereld van de topsport die er niet enkel in slaagt om alle Belgen achter hun prestaties te scharen maar die er ook in slaagt om onze nationale driekleur op het hoogste internationaal schavot te doen schitteren.
Voor wat tenslotte de betekenis van de term ‘politieke moed’ betreft, houdt B Plus eraan te onderstrepen dat in de huidige context, waar het op zichzelf terugplooien een meer en meer belangrijke rol schijnt in te nemen:
* Ja, er wel degelijk veel moed nodig is om zich te keren tegen diegenen die trachten de Gemeenschappen tegen elkaar op te zetten;* Ja, er wel degelijk veel moed nodig is om de ideeën te weerleggen van diegenen die alle communautaire en socio-economische problemen van ons land trachten af te schuiven op respectievelijk alleen maar de Vlamingen of alleen maar de Franstaligen;* Ja, er wel degelijk zeer veel moed nodig is om vandaag de dag nog alle burgers, zowel Vlamingen als Walen, Brusselaars en Duitstaligen samen te brengen rondom een concert, een feestelijk evenement of een sportprestatie.
DE LAUREATENBART PEETERSBart Peeters is een Vlaams zanger, entertainer en presentator. Woonachtig in Hove, dankt hij zijn naambekendheid vooral aan de uitzendingen op de VRT. Zijn televisiecarrière begon echt wanneer hij in 1972 als acteur debuteerde in de TV-serie “John Bannink”. In het begin van de jaren ’80 presenteerde Bart op de toenmalige BRT “De Hermannen” (met Hugo Matthyssen), “Electron” en “Electron Pop”. Op de radio maakt hij vanaf 1988 in Studio Brussel furore met het programma “Het Leugenpaleis”. Hij zet zijn carrière verder op de VRT met o.a. uitzendingen zoals “De droomfabriek”, “De grote prijs Bart Peeters”, “Nonkel Pop”, “De leukste eeuw” en het Eurovisie Songfestival, om er maar enkelen op te noemen. In 2010 presenteerde hij “De Generatieshow” op TV Eén, een quiz waar vijf generaties van bekende Vlamingen met elkaar de degens kruisen. In 2011 lanceert hij een nieuw spelprogramma “De slimste mens thuis”.Naast zijn werk als presentator is Bart Peeters ook een zeer succesrijk zanger. Zijn laatste CD “De ideale man” kwam uit in oktober 2010.Bart Peeters is één van de boegbeelden van de Vlaamse culturele wereld, die de multiculturele rijkdom van het “samenleven” verdedigen en naar waarde weten te schatten; het nationalistisch doemdenken en het terugplooien op zichzelf worden hierbij volledig veroordeeld. Hij was trouwens één van de artiesten die aan de wieg stonden van de Belgavox-concerten in 2009 en 2010.In de maand augustus van 2011 maakte Bart Peeters veel ophef toen hij openlijk verklaarde dat nationalistische strekkingen in ons land gevaarlijk en zinloos zijn. De 800 haatmails van de Vlaamse nationalisten die hij hierop als reactie kreeg, tonen weeral eens duidelijk aan dat hun ideeën over het voeren van het debat en het respect voor de andere, ontoelaatbaar zijn. Dergelijke wapenfeiten maken van Bart Peeters de ideale laureaat voor de ‘Prijs voor politieke moed 2011’.
PHILIPPE GILBERTGeboren in Remouchamps op 5 juli 1982, is Philippe Gilbert sinds 2003 professioneel wielrenner. Momenteel is hij één van de voornaamste pionnen van de alom gekende “BMC Racing”-wielerploeg. Het moet gezegd, het jaar 2011 was voor hem een topjaar. Hij sloot 2011 immers af als leider in het wereldklassement van de UCI, de internationale wielerfederatie. Daarbij won hij ondermeer de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de San Sebastian klassieker en de Amstel Gold Race. Dit jaar werd hij eveneens gekroond tot Belgisch wegkampioen en droeg hij de gele trui in de Ronde van Frankrijk.Uitzonderlijk kampioen en perfect tweetalig zoals hij is, is Philippe Gilbert één van de zeldzame personaliteiten die zowel in het Noorden als in het Zuiden van het land kan bogen op een zeer grote populariteit. Hij heeft trouwens altijd geweigerd om de regionale kaart te trekken en steeds weer opnieuw heeft hij verklaard dat het zijn wens was om alle Belgen achter zijn prestaties te scharen. De nationale driekleur heeft hij steeds met veel trots gedragen. Het belonen van een vertegenwoordiger van de Belgische sportieve wereld tenslotte ligt B’Plus nauw aan het hart omdat die zeer dikwijls internationaal onze beste ambassadeurs zijn, om het even of het nu gaat over de beeldvorming of over de bekendheid van ons land op de internationale scene.Om al deze redenen is BPlus dan ook bijzonder trots om de ‘Prijs voor politieke moed 2011’ te mogen uitreiken aan Philippe Gilbert.