Een Vlaming, een Belg, een Europeaan. Unaniem commentaar vanwege verschillende Belgische en buitenlandse personaliteiten tijdens de uitvaartliturgie voor deze grote Staatsman: een evidentie, totaal engagement, loyauteit, inzet, dialoog. Hij was één van de meest vooraanstaande bekende leden van Bplus en heeft veel voor ons gedaan. Hij was één van de eersten, die de Prijs voor Politieke Moed van Bplus aanvaard heeft, waarna hij onmiddellijk ook als lid is toegetreden.