De organisatie School zonder Racisme, met steun van het Prins Filipfonds, organiseert een studiedag onder het motto :
Vlamingen ? Franstaligen ? Samenleven kan je leren.

Voor alle info :

http://www.schoolzonderracisme.be/