Cathy Berx, 2e plaats gemeenteraad CD&V/N-VA

Ann Coolsaet, 3de plaats gemeenteraad VLD

Ludo Dierickx, 24ste plaats gemeenteraad, GROEN!

Moderator: Kim Roovers

* * *

Tijdstip: woensdag 4 oktober 2006 – 20u00

Plaats: Groenhuis, Statiestraat 146 – 2600 Antwerpen-Berchem