B Plus roept het FDF en de N-VA op om de vorming van een nieuwe regering niet langer te blokkeren met onophoudelijke provocaties en treiterende verklaringen.

De vzw B Plus, die streeft naar een evenwichtig federalisme, en voor een staatshervorming in het voordeel van alle burgers, betreurt de houding van de twee kleine partijtjes N-VA en FDF, die respectievelijk 5 en 2 zetels vertegenwoordigen in het nieuw verkozen parlement. Onophoudelijk brengen zij schade toe aan ieder voorstel tot communautair compromis, door hun attitude en hun verklaringen. Het taalextremisme en ideologische onverzettelijkheid van deze partijtjes vormt een directe bedreiging voor de regeringsvorming, die door alle burgers met ongeduld wordt verwacht.

Enerzijds verwerpt de N-VA éénzijdig het principe van de federale kiesomschrijving. Dit is nochtans een zuivere ‘win-winsituatie’ op communautair vlak. Het kan het democratisch deficit van de huidige instellingen aanpakken, en biedt een mooie uitweg voor de B-H-V-impasse. Het principe wordt dan ook gesteund door talrijke politici en intellectuelen, zowel uit het noorden als uit het zuiden, en door grote delen van de bevolking. Door dit soort reactie toont de N-VA duidelijk aan dat zij geen oog heeft, noch voor het welzijn van de burgers, noch voor een verbetering van ons politiek systeem, noch voor een welslagen van het formatieberaad. Zij wordt enkel geleid door haar blinde nationalistische ideologie, waarbij kost wat kost de ene gemeenschap voor de andere zal moeten buigen.

Anderzijds krijgt het FDF het voor elkaar om de Franstalige burgemeesters uit drie faciliteitengemeenten aan te zetten hun gemeenteraad, te midden van de communautaire onderhandelingen, in het Frans te laten verlopen. Hierbij gaat het natuurlijk niet om het in vraag stellen van de faciliteiten in de randgemeenten, noch om de legitimiteit van de burgemeesters te betwisten. Wij wensen enkel deze nutteloze provocaties aan te klagen, die olie op het vuur gooien te midden van gevoelige communautaire onderhandelingen. Dit soort actie zal als enig effect hebben om de meest extremistische stoottroepen van het Vlaams Belang aan te trekken, en deze misschien aan te zetten tot fysiek geweld, in deze gemeenten waar de bevolking slechts een rustig bestaan nastreeft. Het FDF, waarvan de methodes en verklaringen zich elke dag radicaliseren, zou beter andere methodes gebruiken om de media te halen.

Nu de regeringsonderhandelingen aan snelheid winnen, en dat aan beide zijden de positieve verklaringen talrijker worden, vraagt B Plus zich af of N-VA en FDF werkelijk streven naar een goede oplossing voor de crisis. Of wensen zij eerder tankwagens vol olie op het vuur te gooien, in een kortzichtige electorale strategie ? Beide partijtjes zouden er goed aan doen open kaart te spelen tegenover de kiezer.