B Plus, beweging voor een federaal België, reikte zopas voor de eerste keer haar « Prijs voor politieke moed » uit. Deze prijs werd geschonken aan 1 Vlaamse en 1 Franstalige personaliteit die gedurende het afgelopen jaar blijk hebben gegeven van een uitgesproken federalistische ingesteldheid en van een vermogen om het communautaire hokjesdenken te overstijgen. De prijs bestaat uit een klein kunstwerk dat symbool staat voor de goede samenwerking tussen Vlamingen en Franstaligen binnen het federale kader. B Plus wil van deze prijsuitreiking een jaarlijkse gewoonte maken en wil daarmee iedereen aanmoedigen die van België een beter werkende federale staat wil maken, met eerbied voor autonomie en verscheidenheid van elkeen.

Aan Vlaamse kant ging de prijs naar voormalig Premier Wilfried Martens die eerder dit jaar zijn memoires publiceerde. Wilfried Martens is een uitzonderlijke persoonlijkheid en tevens de vader van het « unionistisch federalisme » dat B Plus ten volle onderschrijft. Zowel in zijn memoires, als op diverse plaatsen en tijdstippen gedurende het afgelopen jaar, verklaarde Wilfried Martens zich een uitgesproken tegenstander van separatisme en confederalisme. Hij kloeg onder meer aan dat de staatshervorming dreigt te ontsporen, indien men verder blijft gaan zonder een duidelijk doel voor ogen. Voorts bekloeg hij zich over het feit dat men zich vandaag in Vlaanderen nauwelijks nog vragen mag stellen bij het huidige tempo van de staatshervorming, zonder onmiddellijk als een « oude belgicain » te worden versleten. Tegelijk laat Wilfried Martens deze bezorgdheid samengaan met een sterke Vlaamse en een sterke Europese reflex.

Daarmee toont hij aan dat de Vlaamse, Belgische en Europese niveaus, niet tegenstrijdig zijn met elkaar en dat men perfect tegelijk voor het behoud van België in een ééngemaakt Europa kan zijn, en oog kan hebben voor de Vlaamse bekommernissen.