Naar inhoud

Het zijn de Walen weer...

26 april 2020 – Ludwig Vandenhove –

Ludwig Vandenhove, ere-voorzitter van B Plus en lid van het Vlaams Parlement is het misbruik van de coronacrisis voor communautaire doeleinden meer dan beu.

Zelfs in deze Coronatijden gaat het aanduiden van een zondebok door. Neen, ik heb het niet over China, vleermuizen of schubdieren, maar over de Walen.

Op woensdag 22 april 2020 was het zelfs een paar keer prijs tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams parlement. Van een partij als het Vlaams Belang kunnen we niet anders verwachten, maar zelfs Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts alludeerde er enkele keren op.

Blijkbaar is er in Wallonië meer aandacht voor het aspect volksgezondheid dan bij ons in Vlaanderen.

Is daar iets verkeerd mee? Hier in Vlaanderen hoor ik het ook altijd zeggen door politici, pers, wetenschappers, etc. dat het vrijwaren van veiligheid de basisregel van elke exit strategie is, maar ondertussen worden we om de oren geslagen met sociaal -economisch noodnieuws als argument om zo snel mogelijk alle activiteiten opnieuw te hervatten. Een weinig consequente houding!

In Vlaanderen zouden de scholen gedeeltelijk openen op vrijdag 15 mei 2020; in Wallonië is er nog geen beslissing, daar gaan zelfs stemmen op om dit schooljaar niet meer te openen. In Vlaanderen is de algemene visie dat er een evaluatie moet komen bij het einde van het schooljaar; Wallonië is daar niet van overtuigd. Conclusie van rechts Vlaanderen: Wallonië doet het al zo slecht qua onderwijs en op die manier zal de achterstand nog vergroten met alle maatschappelijke kosten tot gevolg, die Vlaanderen zal moeten meebetalen.

In Vlaanderen is de druk vanuit werkgeverszijde veel hoger dan in Wallonië om in de bedrijven opnieuw aan de slag te gaan. Het gevolg is dat, indien de werkhervatting sneller en groter zou zijn in Vlaanderen, er in Wallonië meer en langer technische werkloosheid zal zijn. Met financiële gevolgen voor het federaal Rijkssociale Zekerheid (RSZ)-stelsel. Bovendien dreigt dit op termijn negatieve gevolgen te hebben voor de Waalse economie. Conclusie van rechts Vlaanderen: de Waalse luieriken zijn weer aan het profiteren.

Er is vrij grote unanimiteit dat deze coronacrisis de allerzwakten in de maatschappij het eerste en het zwaarste treft. Gezien de sociaal economische toestand van Wallonië, zullen de gevolgen daar groter zijn. Conclusie van rechts Vlaanderen: de houding van de Walen nu rond het onderwijs en het economisch gebeuren zal deze algemene toestand nog verergeren.

Het gegeven dat we qua media en informatie al een aantal jaren in aparte werelden leven, verhoogt nu de afstand nog tussen Wallonië en Vlaanderen. Ik heb sinds het uitbreken van de Covid-19 virus zelden de vergelijking horen of zien maken tussen het aantal besmettingen in Brussel, Wallonië of Vlaanderen. Eén uitzondering: het lek op woensdag 22 april 2020 in Le Soir over de exit maatregelen. Zo worden de Walen weer met de vinger gewezen dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. Zou het lek precies niet vanuit Vlaanderen komen naar een Franstalige krant om het minder te doen opvallen? Voor mij een plausibele uitleg.

En dan maar grote verklaringen over de éénvormige aanpak van deze Coronacrisis op Europees niveau.
We kunnen het nog niet op Belgisch niveau organiseren zonder ‘na te trappen’.

Depressief? Ja.

Ik word niet depressief van gebrek aan sociale contacten of van ‘in mijn kot te blijven’, maar wel van dit ziekelijk gebrek aan solidariteit en het beschimpen van onze naaste buren, onze landgenoten, Belgen zoals wij. Foei.