Naar inhoud

Ondertekenden het Pact voor België namens hun partij op 17 december 2019: 

  • Voor Open VLD en MR : Tim Vandenput, Gaëtan Van Goidsenhoven 
  • Voor CD&V en cdH : Bianca Debaets - Alain Raviart
  • Voor Sp.a en PS : Ludwig Vandenhove – Christophe Lacroix 
  • Voor Groen en ECOLO : Kristof Calvo – Lotte Stoops – Gilles Vanden Burre 
  • Voor PVDA-PTB : Sophie Merckx – Nabil Boukili 

Door hun steun aan het Pact voor België te hebben gegeven, trekken de voormelde partijen en hun mandatarissen een lijn in het zand.  Ze hebben hun nek uitgestoken. Iedereen weet voortaan wat ze op institutioneel vlak aan elkaar en aan de anderen hebben.  

 Ook voor de andere partijen, die het Pact voor België niet ondertekenen, is dit een belangrijk gegeven. Want ook zij weten nu perfect waar de ondertekende partijen voor staan en waar zij rekening mee moeten houden.  

 B-Plus hoopt dat door de ondertekening van het Pact voor België de gesprekken over de vorming van een nieuwe regering gezuiverd zullen zijn van wantrouwen omwille van een gebeurlijk verborgen communautaire agenda van deze of gene partij. Zodat het debat ideologisch gevoerd zal worden, zoals het hoort.